AUDIO & VIDEO PAGE

[ SERAPHIM HOME ] . [ USANA ] . [ FFC ] . [ YOUTH ] . [ ORA ] . [ MASS ] . [ CATECHISM ] . [ PRAYER ]

 

VCD and DVD Collection

Shaw Brothers’ Chinese movies …

邵氏经典数码修复VCD DVD. www.celestialpictures.com  (more 1-3)    (more 4)   (more 5-8)

 

#

SB

电影

主演

Title

Region

VCD

DVD

@@

1

-

独臂刀王

王羽, 焦姣

Return of the one-Armed Swordsman

3ntsc101m

 

D

d9@3

2

-

十三太保

王羽,姜大卫,狄龙,陈观泰

All The Professionals

3ntsc86m

 

D

d9@3

3

137.

西游记

岳华, 张冲文

The Monkey Goes West

3ntsc111m

 

D

d9@3

4

183.

千娇百媚

林黛,陈厚

Les Belles – Linda Lin Dai, Chen Ho

3ntsc113m

V

D

d9@3

5

81.

玫瑰我爱你

关山,李婷, 凌云

Rose, Be My Love – Kwan San, Li Ting, Ling Yun

89m

V

D

v9@3

6

187.

新独臂刀

姜大卫,狄龙,李箐

The new one – armed swordsman –David Chiang, Li Ching, Ti Lung

93m

V

 

v9@3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

185.

早熟

 

Thirteen

 

V

 

 

 

69.

春火

 

My Son

 

V

D

 

 

2.

杀机

 

A Cause to kill

 

V

D

 

 

186.

哪吒

 

Na Cha The great

 

V

 

 

 

162.

后生

 

The Young Rebel

 

V

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

-

独臂刀

王羽, 焦姣

 

 

 

 

 

 

129.

女儿国

 

The Land Of Many Perfumes

 

V

 

 

 

138.

女巡按

 

The Pearl Phoenix

 

V

 

 

 

82.

锦衣衛

 

Secret Service Of The Imperial Court

 

V

 

 

 

181.

花田错

 

The Bride Napping

 

 

D

 

 

125.

文素臣

 

The Knight Of Knights

 

V

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

大刀王五

 

SB-Iron Bodyguard

 

V

D

 

 

5.

玉女亲情

 

SB-A place to call Home

 

V

D

 

 

24.

倩女幽魂

 

SB-Enchanting Shadow

 

V

D

 

 

26.

落花时节

 

SB-Fallen Petals

 

V

D

 

 

 

 

 

 

 

42.

花月良宵

 

SB- Hong Kong Rhapsody – DVD

 

 

D

 

 

61.

慾海情魔

 

SB-Madam Slender Plum

 

 

D

 

 

94.

柠檬可乐

 

SB-Teenage Dreamers

 

V

D

 

 

93.

萧十一郎

 

Swordsman and Enchantress

 

V

 

 

 

91.

夕阳恋人

 

SB-Sunset

 

V

D

 

 

99.

无名英雄

 

SB-The Anonymous Heroes

 

V

D

 

 

114.

倾国倾城

 

SB-The Empress Dowager

 

V

D

 

 

122.

仙女下凡

 

SB-The Human Goddess

 

V

D

 

 

174.

女校春色

 

SB-Whose Baby Is In The Classroom

 

V

D

 

 

188.

女子公寓

 

Apartment for Ladies

 

V

 

 

 

184.

千面大盗

 

Gun Brothers

 

V

 

 

 

189.

大盗歌王

 

The Singing Thief

 

V

 

 

 

126.

铁头皇帝

 

The King With My Face

 

V

 

 

 

143.

军阀趣史

 

SB-The Scandalous Warlord

 

V

D

 

 

165.

慾燄狂流

 

SB-Torrent of Desire

 

V

D

 

 

156.

钻石艳盗

 

SB-The Venus’ Tear Diamond

 

V

D

 

 

159.

五毒天罗

 

SB-The Web of Death

 

V

D

 

 

160.

玉女嬉春

 

SB-The Yellow Muffler

 

V

D

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

166.

烽火万里情

 

SB-Too late for Love

 

V

D

 

 

139.

爱情的代价

 

SB-The price of Love

 

V

D

 

 

31.

喷火美人鱼

 

SB-Guess Who Killed My Twelve Lovers?

 

V

D

 

 

34.

龙虎会风云

 

SB-Heroes of Sung

 

V

D

 

 

85.

十字锁喉手

 

Shaolin Hand Lock

 

V

 

 

 

179.

哑吧与新娘

 

The Silent Love

 

V

 

 

 

180.

天涯明月刀

 

The Magic Blade

 

V

 

 

 

19.

三少爷的剑

 

SB-Death Duel

 

V

D

 

 

178.

香江花月夜

 

Hong Kong Nature

 

V

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

儿女是我们的

 

SB-The Younger Generation

 

V

D

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

144.

多情剑客无情剑

導演: 楚原

演員: 狄龍, 井莉, 爾冬陞, 余安安

類別: 動作

語言: 廣東話/華語

片長: 98 分鐘

 

 

SB-The Sentimental Swordsman

http://www.cmclassic.tv/programme_guide/schedule.asp?sid=6475&sdate=3/15/2009

故事:

本片改編自古龍經典同名小說,曾獲1978年金馬獎攝製技術優良特別獎,為楚原的代表作之一,並開創了新派武俠片潮流。狄龍飾演的"小李飛刀"李尋歡,亦成為家喻戶曉的武俠英雄;另有爾冬升飾阿飛,井莉飾林仙兒,余安安飾林詩音。故事描述李尋歡因梅花盜重現江湖,而重回闊別十年之故園興雲莊,亦為保護表妹林仙兒...

 

V

D

 

 

182.

碧海青天夜夜心

 

Unfinished Melody

 

V

 

 

 

==

============

=======

===============

 

 

 

 

 

 

Seraphim Home